Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Suối Lư

Trung tâm Suối Lư - Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0915 645 068
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcssuoilu@edu.viettel.vn